Praktisk procentregning

Procentregning

Siden her hander udelukkende om procentregning. Vil du lære procentregning, så er det her det helt rigtige sted. Vi har også øvelser fra simpel procentregning og op til rentes regning m.m.

Hvad er procent?

Procent betyder "per hundrede". På den måde får man en "relativ angivelse" i stedet for en absolut (hvis du ikke forstår de ord, så bare vent - det kommer du til).

Hvis man siger "der var 40 piger med til festen" så lyder det måske af mange. Det er mange piger, hvis der kun var 45 deltagere til festen. Men det er ikke særligt mange, hvis der var 1500 deltagere til festen. Tallene 40, 45 og 1500 er absolutte tal. De siger kun noget om situationen, hvis man kender begge tal (altså hvor mange piger, der var og hvor mange deltagere der var i alt). Hvis der var 40 piger og 45 deltagere, så var der 88% piger til festen. Det er et højt tal. Hvis der var 1500 deltagere, så var der 2,6% piger. Det er ret lavt. Angiver man en del i procent, så fortæller man det relative antal.

Hvordan regner man i procenter?

Lad os starte blødt ud. Lad os sige, der er 40 piger til en fest med 100 deltagere. Da "procent" betyder "per hundrede", så er der 40% piger (der er 40 piger for hver 100 person).

Det er nemt, når vores udgangspunkt er 100. Det er det jo desværre ikke altid. Hvis der er 40 piger ud af 50 deltagere, så regner man det ud på en anden måde. Vi skal så at sige gange begge tal med et tal, så vi får 100 som udgangspunkt. Dvs. vi skal have de "50 deltagere" til at blive "100 deltagere". Det gør man ved at gange med 2, da 50 x 2 = 100. Så ganger vi både 40 med 2 og 50 med 2 og får så 80 piger ud af 100 deltagere. Resultatet er at der er 80% piger. Men det er ikke altid, at man har et udgangspunkt, der er så nemt som tallet 50. Derfor kan man gøre noget andet. Man kan tage de 40 piger og dividere med 50 og derefter gange med 100. Det giver præcis det samme resultat.

Så måden at regne det ud på er følgende:

40 50
   * 100 = 80%

Det er da nemt, ikke?

Formlen her er:

Antal piger Antal deltagere ialt
   * 100 = Resultat i procent

Prøv det selv

Herunder kan du selv prøve. Hvis du skal bruge komma-tal, så brug punktum til at adskille det med

   * 100 = %