Praktisk procentregning

Procentvis stigning

Sådan udregner man, hvor meget en vare stiger i pris

Det er nemt at udregne hvor meget noget er steget i procent.

For at regne det ud, skal vi naturligvis have en før og efter pris. (Det behøver jo ikke kun være priser – det kan være alt muligt f.eks. hvor mange procent flere elever der er kommet i en klasse).

Først udregner du forskellen mellem de to (kaldes også differencen). Hvis en vare kostede 180,- og stiger til 210,- så er differencen lig med 210-180 = 30,-.

Nu har vi differencen. Man skal så tage den og dividere med før-prisen (eller før-tallet). Det er i tilfældet her 30/180. Dette tal ganger man med 100, så har man stigningen i procent.

Differencen Førpris
   * 100 = Besparelse i procent

Og med vores tal bliver det

30 180
   * 100 = 16,666%

Den nemme løsning til at udregne hvor mange procent noget er steget

Vil du bare have udregnet stigningen i procent her og nu, så tast dine tal ind her og klik på knappen. Så klarer vi udregningen i procent for dig.

Stigningen er